Svalöfs koloniförening"Astern"    

 

Svalöfs koloniförening bildades 1935 och har legat på olika platser runt om i kommunen. I slutet av 1950 - talet placerades den på Norra parkvägen, där den finnes även idag. I dags läget finns det 37 kolonilotter. Storleken är från 100m2 till 400m2

Koloniområdena ligger som gröna oaser i staden, egna världar bakom häckar och staket. När kolonirörelsen kom igång för drygt hundra år sedan var tanken att ge trångbodda arbetarfamiljer möjlighet att odla för husbehov. Och odlingen var viktig, men det fanns också en längtan efter något eget, där man kunde ha grillfest en sommarkväll eller helt enkelt ligga i en hängmatta och göra inget.

Kolonisternas syfte och mål är

  • att kunna ha en rekreationsmöjlighet inom staden, naturförståelse, grönskan bidrar till stadens och dess invånares hälsa
  • närhet till natur med möjlighet att kunna odla och skörda sina egna grönsaker, blommor, frukt m.m. Bidra till stadens biologiska mångfald.
  • integration och möten mellan olika grupper i våra koloniområden och vår stad

Prioritering av närhet, gång- och cykelavstånd, minska transporter, bevara de gröna

miljöerna sett ur en miljö- och klimataspekt. Grönska bidrar till rekreation, lek och möten för

alla åldrar och grupper i Svalövs kommun

Kolonisterna önskar också att kunna erhålla längre arrendeavtal än idag, detta för att våga

satsa på sin koloni och uppleva sina träd och buskar växa upp.

Med dessa synpunkter väntar vi oss ett positivt svar om att behålla och bevara vårt koloni-område orört.

 

Sidan senast uppdaterad :26/10-23

Antal besökare idag:

Antal besökare totalt:

 
© copyright Svalöfs koloniförening "Astern" 2015