Bli kolonist i "Astern"    

 

Hur lång tid tar det att få en kolonilott.
Intresselistan är inte en strikt kölista. I första hand ser vi till kötid och odlingsintresse, därefter söker vi kolonister med special kunskper som föreningen behöver. Det kan t,ex vara odlingsexperter, styrelseaktiva, miljökunniga personer.
Behoven varierar över tid. Vi vill ha någorlunda jämn åldersfördelning.

Intresselista: Du måste fylla i en intresselista och betala in en anmälnings avgift på 200kr. Följande år kostar det 100kr/år. Lotterna i Svalöfs Koloniförening "Astern" är av varierande storlek. Vi har odlingslotter och
stuglotter. Stugorna och trädgårdarnas skick varierar, därmed priset också. Du fyller i intresseanmälan för att vi ska veta vad du önskar. Pris, läge, odlingsvana mm. För en ideell förening är det viktigt med aktiva medlemmar, därför får du uppge dina speciella kunskaper och intressen så vi vet vad du bidra med till föreningslivet. Att ha en kolonilott är en stor glädje för en själv. Eftersom många promenerar bland kolonilotterna och njuter av grönskan är det viktigt att lotterna är välskötta till glädje för andra.

Utöver din plats på intresselistan gäller:
1. Personer som erbjuds en kolonilott måste vara myndig.
2. Personer som erbjuds en kolonilott är skyldig att följa de stadgar som finnes för föreningen gällande underhåll
och skötsel av kolonilott och dess byggnad(-er)
3. Personer som erbjuds en kolonilott måste vara skriven i Svalövs närområde Ca: 2mil
4. Personer som styrelsen befarar kan störa föreningens syfte och mål kan nekas att få en kolonilott.
5. Kötid får ej överlåtas till annan person.

Är du fortfarande intresserad av att ställa dig i vår intresselista kostar det 200kr första året och sedan 100kr per år.
Skicka ett mail från vår hemsida (under kontakt) så återkommer vi om hur du gör för att ställa dig i intresselistan.


Viktigt att tänka på när du vill bygga på din kolonilott.

All bebyggelse som uppförs ska uppfylla bestämmelserna i detaljplanen, plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och koloniträdgårdsföreningens avtal med staden.
Du måste alltid ha tillstånd från din koloniträdgårdsförening. Det betyder att föreningen även ska godkänna åtgärder som inte behöver bygglov.
För de flesta koloniområdena i innerstaden finns detaljplaner. I ytterstaden finns områden både med och utan detaljplan. Detaljplanen anger bland annat hur stugor får placeras och hur stora och höga de får vara. Utanför detaljplan anger arrendeavtalet lottens byggrätt.
Friggebodsreglerna gäller inte inom koloniområden.
Flera av koloniområdena i Stockholm är klassade som kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det innebär att det är särskilt viktigt att ta till vara bebyggelsens karaktär och att byggnaderna och miljön inte förvanskas. Ändringar av en byggnad ska göras så att byggnadens och områdets särart bevaras.
 

© copyright Svalöfs koloniförening "Astern" 2015

INSEKTER

En del av dom är dina vänner, andra är det definitivt inte. Att veta vem som är vad är viktigt för hälsan i trädgården.
De hjälpsamma håller kontroll över ohyra.

Dessa är de hjälpsamma

  • Nyckelpigor
  • Blomflugor
  • Skalbaggar
  • Getingar
  • Myror
  • Spindlar
  • Tusenfotingar

Drakvide
Salix udensis ' Sekka '