Svalöfs koloniförenings Historia    

Vår historia!

Tyvärr finns det inte så många uppgifter. Men vi tar gärna i mot berättelser så långt tillbaka som möjligt. Här kommer lite som vi vet. Från 1935 har jag hittat papper, den kan var äldre.
För åttio år sedan sattes spadarna i den skånska lerjorden. Att odla den gröda, som skulle ge barnen kraft för att överleva. Det var Svalöfs utsäde som upplät marken för en billig peng. Här fanns krafter för att vända ner lerjorden, som skulle ge morötter, färsk potatis, kål, kålrot till rabbemos och mycket mera. Tomater som fick en röd lyster i växthusen eller odling i drivbänkarna. Gubbarna som satt på en bänk och drog sina historier. Det vi vet är att koloniområdet har legat på flera platser i Svalövs tätort. Vår nuvarande plats är på Skolgatan och N. Parkvägen, där den har legat sedan sextiotalet. Och det fick jag reda på den 23 augusti 2015. Då en dotter till en gammal kolonist, berättade att hennes pappa hade satt ett äppelträd 1961 på kolonilott 17. Där den växer även idag. Så vår historia klarna lite mera.
Idag finns här trettiosju lotter men från början var det hela femtioåtta lotter. Man odlar inte för att överleva idag. Idag odlar man för att man tycker det är roligt. En del odlar gamla sorter ovanliga sorter. Men många för att få en ekologis odling. En del ligger i sina solstolar och lapa sol.


Ordförande Weine Petersson Svalöv 2015

 Byarna södra och norra Svalöv

Svalövs tätort ligger mitt i kommunen, omgivet av en jordbruksbygd med lång tradition inom odling och växtförädling.
Byn Södra Svalöv, där nuvarande tätorten kom att etableras, bestod av ett tiotal gårdar. Det var istället kyrkbyn Norra Svalöv som utgjorde socknens centrum. Nuvarande kyrka, byggd 1877, ersatte en medeltida föregångare. Tidigare fanns även en äldre prästgård intill den nuvarande. Tillsammans med skolan, byggd 1812, ligger prästgården på traditionell plats intill kyrkan.

 

Trolleholm är ett slott i Torrlösa socken i Svalövs kommun, någon mil öster om Svalöv. Det nuvarande slottet byggdes på 1760-talet efter ritningar av Carl Hårleman .

© copyright Svalöfs koloniförening "Astern" 2015