Karta över Svalöfs koloniförening   

 

Hitta till oss.

Ligger i Svalöv vid väg 106. Kör Luggudevägen mot Kågeröd. När ni kommer till trafikljusen, svänger ni höger in på Skolgatan. Där till höger ligger vårt koloniområde.

 

Den nya kartan visar de aktuella platserna på koloni lotterna. Idagsläget finnes det 37 st koloni lotter och
en storlek på 100-400 kvm.

Den gamla kartan hade en ca 58 koloni lotter, under åren så har man slagit ihop lotterna för att få större yta

 

Hur får man en kolonistuga?

Man köper stugan och arrenderar tomten. Föreningens styrelse utser köparen. Säljaren kan inte påverka detta. Varje förening har en egen stugkö, oftast kallad intresselista. I grunden gäller vanlig turordning men i vissa fall kan styrelsen frångå den med hänsyn taget till föreningens behov av olika yrkeskunskaper och funktioner i styrelsen. Beroende på stugans beskaffenhet kan styrelsen även frångå turordningen för att prioritera till exempel en barnfamilj.

   
 
© copyright Svalöfs koloniförening "Astern" 2015

Horto Green AB
Trädgårds växter